Tyhjiöpumpun ja kylmäaineen talteenottoyksikkö ja asteikko